List Pasterski Episkopatu Polski z okazji III Tygodnia Wychowania


W trwającym Roku Wiary po raz kolejny otwieramy nasze serca i umysły na dar wiary. Wiara nadaje sens wszystkim naszym wysiłkom. Pomaga odkrywać prawdziwe dobro, ustala prawidłową hierarchię wartości, przenika całe życie człowieka - jak uczy papież Franciszek w encyklice o wierze... (treść listu)

2013-09-01 08:31:50