I Komunia Święta - maj 2013

I Komunia Święta – maj 2013

 

Przygotowania dzieci  do przyjęcia dwóch sakramentów( pokuty i Eucharystii) trwały 2 lata. Drugi rok jest bezpośrednim, bliższym i intensywnym przygotowaniem dzieci i ich rodziców do tych uroczystości. W maju 2013 r do I Komunii przystąpiło 161 dzieci z klas II w 5 grupach klasowych.

Dzieci w szkołach,  na lekcjach religii były przygotowywane przez katechetę, a raz w miesiącu rodzice dzieci klas 2 brali udział w katechezie, która dotyczyła rozumienia przykazań Bożych, warunków sakramentu pokuty, spowiedzi , zagrożeń w życiu dziecka i samego świętowania z Jezusem dnia I Komunii św. Spotkania z rodzicami w naszej parafii prowadzili: ks. Marcin Falkowski, s. Anna Kosińska, s. Urszula Maciejewska i p. Barbara Kępka. W pierwszych dniach maja rodzice wzięli udział w skupieniu, które poprowadził ks. Piotr Pawlukiewicz.

 

W drugim roku przygotowań dzieci wraz z rodziną brały udział w kościele w nabożeństwach liturgicznych, modlitwie różańcowej, drogach krzyżowych, a na miesiąc przed swoją I Komunią św. przystąpiły do sakramentu spowiedzi św . Od tego momentu gorliwiej pracowały nad sobą, by przygotować serce na spotkanie z Wielkim Gościem - Bogiem. Na dzień przed swoja uroczysta Komunią św. dzieci przystąpiły ponownie do spowiedzi św.

Naszym najmłodszym w ich drodze do Jezusa towarzyszyli rodzice, ich pomoc oraz wsparcie były i pozostaną nie do przecenienia. Dla 9 latków zaczęło się NOWE ŻYCIE Z JEZUSEM...

 

Bezpośrednio po I Komunii św. dzieci wraz z rodzicami uczestniczyli codziennie we Mszy św. w ramach tzw. Białego Tygodnia. Dzieci otrzymały wcześniej różańce, medaliki oraz książeczki do nabożeństwa, a podczas Komunii św. - pamiątkowe ikony z Trójcą Święta Rublowa.  Dzieci z trzech klas SP nr 2 pojechały z ks. Marcinem i s. Anną Kosińską na pielgrzymkę do Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

 

 


2013-06-10 21:16:55