Duszpasterze
     

Ks. kanonik Grzegorz Jaszczyk - proboszcz od 1 lipca 2018
 Ks. Bartosz Strzemiński - wikariusz, strzeminskib@wp.pl


Ks. Bartłomiej Michalski - wikariusz od  lipca 2018
Ks. prałat Zbigniew Szysz - rezydent

2009-02-14 11:41:07