Pierwszy dzień rorat w naszej parafii
Dziś w naszym kościele odprawione zostały pierwsze roraty - Msza św. roratnia. Uczestniczyło w niej bardzo dużo dzieci przedszkolnych i szkolnych. Po Mszy św. - co
jest nowością w naszej parafii - ks. proboszcz zaprosił wszystkie dzieci na tzw. "Małe śniadanie" do Domu Parafialnego. Były tam przygotowane świeże bułeczki oraz gorące mleko i kakao oraz herbata (dla koneserów była także "bawarka", czyli herbata z mlekiem). I tak będzie przez kolejne 19 dni rorat...

Ks. proboszcz sfinanansował zakup potrzebnego sprzętu - nowe kubli - a także żywności, głównie bułeczek, mleka, kakao i herbaty oraz cukru. Przygotowaniem stołów i tac z bułeczkami oraz napojów zajęli się w tym pierwszym dniu "Małego śniadania" rycerze Zakonu Jana Pawła II: Wielki Rycerz Chorągwi św. Jadwigi Śląskiej Zbigniew Nowacki i Kanclerz ZB Sławomir Kępka oraz panie ze Wspólnoty Kółek Różańcowych.

Dzieci przyszło bardzo dużo, niektóre wraz z rodzicami. Ledwo pomieścili się wszyscy w dwóch salach Domu Parafialnego. Ważne jest, aby bułeczek i gorącego mleka czy kakao wystarczyło przede wszystkim dla dzieci, a rodzice mogą  się poczęstować, jeśli coś jeszcze zostanie...

Zapraszamy jutro i na Mszę św. roratnią, i na "Małe śniadanie" po niej do Domu Parafialnego.

2018-12-03 12:43:13 | drukuj
Rycerze Jana Pawła II pomagają w Domu dla Matek z Dziećmi
W minioną sobotę, 1 grudnia rycerze z Chorągwi św. Jadwigi Śląskiej: Zacny Brat Bartłomiej Niemirski z dwoma synami oraz Zacny Brat Michał Czebłakow z małżonką Emilią pomagali bezinteresownie przy porządkowaniu ogrodu w Domu dla Matek z Dziećmi  "Nazaret" w Brwinowie.


2018-12-03 12:11:28 | drukuj
Zbiórka dla Domu dla Matek z Dziećmi
Sześciu rycerzy Jana Pawła II z Chorągwi Św. Jadwigi Śląskiej, jedna bratowa oraz jeden ochotnik kwestowali w niedzielę zbierając ofiary na paczki bożonarodzeniowe dla dzieci z Domu "Nazaret" w Brwinowie.
Nasi parafianie okazywali dobre serce i szczodrość, wrzucając do koszyczków różne kwoty. Łącznie zebrano 2.148,97 zł! Także nasz nowy burmistrz, pan Piotr Remiszewski dołączył się do licznego grona ofiarodawców.


Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, a także rycerzom i pomocnikom w kweście, którzy przez całą niedzielę dzielnie zbierali datki.

2018-11-25 22:41:47 | drukuj
Kwesta na rzecz Domu dla Matek z Dziećmi w Brwinowie
Zakon Rycerzy Jana Pawła II organizuje co roku ogólnopolską akcję charytatywną paczek bożonarodzeniowych dla dzieci i matek przebywających w Domach Samotnych Matek, prowadzonych przez źeńskie zgromadzenia zakonne. Chorągiew Świętej Jadwigi Śląskiej z naszej parafii - włączając się w tę akcję - organizuje jutro, w niedzielę, 25 listopada po każdej Mszy św. kwestę pieniężną na ten szlachetny cel. 

Za zgodą ks. proboszcza rycerze Jana Pawła II będą zbierać ofiary do koszyków na rzecz Domu dla Matek z Dziećmi "Nazaret" w Brwinowie, przy ul. Sienkiewicza 4. Dom ten prowadzony jest przez Katolicką Wspólnotę Chleb Życia, Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek. Ta Wspólnota zajmuje się pomocą ubogim, domami dla bezdomnych, edukacją ubogich dzieci i młodzieży, walką z bezrobociem oraz właśnie domami samotnych matek z dziećmi.


Bóg zapłać za ofiary składane do koszyczków na ten cel!2018-11-24 21:57:15 | drukuj
ERYGOWANIE CHORĄGWI ŚWIĘTEJ JADWIGI ŚLĄSKIEJ W MILANÓWKU – 18 LISTOPADA 2018 ROKU

Z wielką radością ogłaszam wszem wobec i każdemu z osobna, iż:

w niedzielę 18 listopada 2018 roku w naszej parafii św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku erygowana została 46. Chorągiew Zakonu. Nosi ona nazwę Chorągiew Świętej Jadwigi Śląskiej.

Radość była ogromna, a dla wielu z nas oraz licznie zgromadzonych rodzina kandydatów, rycerzy i wiernych także wzruszająca i podniosła, o czym dają oni już teraz świadectwa. Bo czyż nie radujemy się z każdych narodzin dziecka w rodzinie? A czterej nowi rycerze narodzili się właśnie dla naszej rodziny Zakonu Jana Pawła II:

 Michał Czebłakow z parafii tutejszej

Krzysztof Dylewski z parafii św. Floriana w Brwinowie

Mateusz Łukomski z parafii tutejszej

Adam Zieliński z parafii tutejszej.

Zdjęcia z uroczystości można oglądać pod linkiem:

https://drive.google.com/drive/folders/1WOvZBl4IZQnOfQECDfWf0JbD0OMr-Xyi?ogsrc=32

Zdjęcia robili: Bogumił Derejczyk, Marcin Chmielecki i ja. Nagranie wideo – Marcin Chmielecki. Film wideo natomiast jest dostępny na YouTube pod linkiem: https://youtu.be/-68qEMFA778


2018-11-20 16:48:56 | drukuj
Msze św. i nabożeństwa
Niedziela:
7.00, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 18.00
Dni powszednie:
7.00, 8.00, 18.00
Nabożeństwa>>
Kancelaria Parafialna
ul. Kościuszki 41
05-822 Milanówek
tel.: 022 758 35 42
więcej informacji>>
Biblioteka Parafialna
Polecamy

poprzednie zamknij następne