Boże Ciało - 30 maja 2013

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

W czwartek, 30 maja,  Mszą św. rozpoczęliśmy w naszym Kościele Uroczystość Bożego Ciała. Mszę św. celebrował  ks. Krzysztof Łuniewski, prymicjant, który w naszej parafii odbywał praktykę. Po niej nastąpiła tradycyjna procesja do 4 ołtarzy ulicami Milanówka. Najświętszy Sakrament w monstrancji pod baldachimem nieśli kapłani naszej parafii: ks. Proboszcz Stanisław Golba, ks. Zbigniew Szysz, ks. Marcin Falkowski oraz   ks. neoprezbiter  Krzysztof Łuniewski.

Przed Najświętszym Sakramentem niesione były święte obrazy na feretronach i  sztandary, a bielanki (dzieci, które przyjęły w maju I Komunię św.) sypały drobne kwiatuszki. Śpiewy prowadziła nasza organistka, Pani Barbara Zdolińska oraz ks. Rafał Łaskawski. Ołtarze przygotowane były przez: pierwszy – Koła Różańcowe, drugi – Ochotniczą Straż Pożarną, trzeci - Siostry Urszulanki, czwarty – Asystę kościelną.

 

Homilię przy trzecim ołtarzu wygłosił ks. prof. Wojciech Góralski, wykładowca UKSW. Wiele uwagi poświęcił młodemu prymicjantowi i tematowi powołań kapłańskich.

 

Ksiądz Proboszcz podziękował  przy czwartym ołtarzu – na zakończenie procesji - tym wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania uroczystości, a także do jej sprawnego i bezpiecznego przebiegu.

 

Ks. Krzysztof Łuniewski  udzielił na zakończenie  uroczystości błogosławieństwa prymicyjnego kapłanom, osobom zakonnym, służbie liturgicznej, swoim rodzicom oraz wszystkim wiernym.

 


2013-06-10 22:54:04 | drukuj
I Komunia Święta - maj 2013

I Komunia Święta – maj 2013

 

Przygotowania dzieci  do przyjęcia dwóch sakramentów( pokuty i Eucharystii) trwały 2 lata. Drugi rok jest bezpośrednim, bliższym i intensywnym przygotowaniem dzieci i ich rodziców do tych uroczystości. W maju 2013 r do I Komunii przystąpiło 161 dzieci z klas II w 5 grupach klasowych.

Dzieci w szkołach,  na lekcjach religii były przygotowywane przez katechetę, a raz w miesiącu rodzice dzieci klas 2 brali udział w katechezie, która dotyczyła rozumienia przykazań Bożych, warunków sakramentu pokuty, spowiedzi , zagrożeń w życiu dziecka i samego świętowania z Jezusem dnia I Komunii św. Spotkania z rodzicami w naszej parafii prowadzili: ks. Marcin Falkowski, s. Anna Kosińska, s. Urszula Maciejewska i p. Barbara Kępka. W pierwszych dniach maja rodzice wzięli udział w skupieniu, które poprowadził ks. Piotr Pawlukiewicz.

 

W drugim roku przygotowań dzieci wraz z rodziną brały udział w kościele w nabożeństwach liturgicznych, modlitwie różańcowej, drogach krzyżowych, a na miesiąc przed swoją I Komunią św. przystąpiły do sakramentu spowiedzi św . Od tego momentu gorliwiej pracowały nad sobą, by przygotować serce na spotkanie z Wielkim Gościem - Bogiem. Na dzień przed swoja uroczysta Komunią św. dzieci przystąpiły ponownie do spowiedzi św.

Naszym najmłodszym w ich drodze do Jezusa towarzyszyli rodzice, ich pomoc oraz wsparcie były i pozostaną nie do przecenienia. Dla 9 latków zaczęło się NOWE ŻYCIE Z JEZUSEM...

 

Bezpośrednio po I Komunii św. dzieci wraz z rodzicami uczestniczyli codziennie we Mszy św. w ramach tzw. Białego Tygodnia. Dzieci otrzymały wcześniej różańce, medaliki oraz książeczki do nabożeństwa, a podczas Komunii św. - pamiątkowe ikony z Trójcą Święta Rublowa.  Dzieci z trzech klas SP nr 2 pojechały z ks. Marcinem i s. Anną Kosińską na pielgrzymkę do Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

 

 


2013-06-10 21:16:55 | drukuj
Laboratorium wiary - 8.06.2013

Czerwiec to dla Kościoła miesiąc Serca Jezusowego, kiedy to codziennie odprawiamy nabożeństwo ku Jego czci. Z tej okazji podczas kolejnego spotkania z cyklu „Laboratorium wiary” będzie wyświetlony film pt.: "Najświętsze Serce Jezusa na przestrzeni dziejów", który jest próbą przybliżenia historii kształtowania się kultu Najświętszego Serca Jezusowego ze szczególnym uwzględnieniem roli jaką odegrała skromna zakonnica Maria Małgorzata Alacoque. 
Zapraszamy w najbliższą sobotę na Mszę św. o godz. 18.00 a po niej projekcja filmu.

2013-06-08 08:03:33 | drukuj
Godzina Adoracji z Ojcem Świętym


Na całym świecie, w tej samej godzinie, chrześcijanie połączą się we wspólnej modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Godzina Adoracji eucharystycznej w łączności z papieżem Franciszkiem zaplanowana jest na 2 czerwca na godzinę 17.00.
Adoracja eucharystyczna jest wyjątkową inicjatywą w kalendarzu Roku Wiary. Benedykt XVI, zapowiadając Rok Wiary, podkreślił, że to szczególny czas, by
z większym zaangażowaniem celebrować wiarę w liturgii, a zwłaszcza w Eucharystii.
Serdecznie zapraszamy do włączenia się w tę piękną inicjatywę również w naszej parafii.

2013-06-01 23:05:39 | drukuj
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - 30.05.2013


Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu Kościół obchodzi w Wielki Czwartek. Jednak wówczas Chrystus rozpoczyna swoją mękę. Dlatego od XIII wieku Kościół obchodzi osobną uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (zwaną potocznie Bożym Ciałem), aby za ten dar niezwykły Chrystusowi w odpowiednio uroczysty sposób podziękować.
Inicjatorką ustanowienia tego święta była św. Julianna z Cornillon (1192-1258). Kiedy była przeoryszą klasztoru augustianek w Mont Cornillon w pobliżu Liege, w roku 1245 została zaszczycona objawieniami, w których Chrystus żądał ustanowienia osobnego święta ku czci Najświętszej Eucharystii. Pan Jezus wyznaczył sobie nawet dzień uroczystości Bożego Ciała - czwartek po niedzieli Świętej Trójcy. Biskup Liege, Robert, po naradzie ze swoją kapitułą i po pilnym zbadaniu objawień, postanowił wypełnić życzenie Pana Jezusa. W roku 1246 odbyła się pierwsza procesja eucharystyczna.
Impulsem bezpośrednim do ustanowienia święta miał być cud, jaki wydarzył się w Bolsena. Kiedy kapłan tam odprawiał Mszę świętą, po Przeistoczeniu kielich trącony ręką przechylił się tak nieszczęśliwie, że wylało się kilkanaście czy kilkadziesiąt kropel krwi Chrystusa na korporał. Przerażony kapłan ujrzał, że postacie wina zmieniły się w postacie krwi. Zawiadomiony o tym cudzie papież, który przebywał wówczas w pobliskim mieście Orvieto, zabrał ten święty korporał. Do dnia obecnego znajduje się on w bogatym relikwiarzu w katedrze Orvieto. Dotąd widać na nim plamy. W czasie procesji Bożego Ciała obnosi się ten korporał zamiast monstrancji. Korzystając, że na dworze papieskim w Orvieto był wówczas św. Tomasz z Akwinu, papież Urban IV polecił mu opracowanie tekstów liturgicznych Mszy świętej i Oficjum. Wielki doktor Kościoła uczynił to po mistrzowsku. Tekstów tych używa się do dziś. Najbardziej znany i często śpiewany jest hymn Pange lingua (Sław, języku...), a zwłaszcza jego dwie ostatnie zwrotki (Przed tak wielkim Sakramentem). Podobnie ostatnie zwrotki hymnu Verbum supernum śpiewane są przy wystawianiu Najświętszego Sakramentu (O zbawcza Hostio).
Po raz pierwszy z procesją Bożego Ciała na terenie Polski spotykamy się już w XIV wieku w Płocku i we Wrocławiu. Od wieku XVI wprowadzono z Niemiec zwyczaj śpiewania czterech Ewangelii przy czterech ołtarzach. Istnieje on do dnia dzisiejszego. Od dawna przyjął się zwyczaj, kultywowany do dzisiaj, że lud przynosi do kościoła wianki ziół, które kapłan poświęca w dniu oktawy, po czym lud zabiera je do domu. Zawiesza się je na ścianie, by chroniły od choroby lub poszczególne gałązki umieszcza na polach, by lepiej rosły plony i by Bóg zachował je od robactwa i nieurodzaju.

2013-05-29 23:36:37 | drukuj
Msze św. i nabożeństwa
Niedziela:
7.00, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 18.00
Dni powszednie:
7.00, 8.00, 18.00
Nabożeństwa>>
Kancelaria Parafialna
ul. Kościuszki 41
05-822 Milanówek
tel.: 022 758 35 42
więcej informacji>>
Biblioteka Parafialna
Polecamy

poprzednie zamknij następne