Polecamy "Ilustrowane dzieje OSP w Milanówku 1911-2011"
Ilustrowane dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej
w Milanówku 1911-2011

Perspektywa przypadającego na 2011 rok jubileuszu 100-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku stała się doskonałą okazją do opracowania obszernej publikacji monograficznej, będącej próbą odtworzenia dziejów tej jednostki.

Okładka puplikacji

Książka powstała głównie w oparciu o dokumenty i zdjęcia przechowywane w OSP Milanówek oraz udostępnione przez rodziny nieżyjących już milanowskich strażaków i byłych członków jednostki. Zebrany materiał wzbogaciły także akta i fotografie odnalezione dzięki przeprowadzonej kwerendzie w zasobach kilku archiwów państwowych, archiwum parafialnym i zbiorach innych OSP (szczególnie Niepokalanów i Grodzisk Maz.). Urozmaiceniem materiału ilustracyjnego (w ogólnej ilości ponad 870 zdjęć i dokumentów) są też wycinki ze starej prasy pożarniczej, obejmujące artykuły i wzmianki o OSP Milanówek, o wydarzeniach z udziałem straży o charakterze ponadlokalnym, ale też reklamy wyposażenia straży pożarnych, ulotki, kalendarze, co niewątpliwie lepiej osadza zebrane fakty w tzw. „tle epoki". Oprócz wydarzeń dotyczących ściśle historii OSP czytelnicy natrafią także na wiele nowych informacji z dziejów Milanówka i jego życia społecznego, a zamieszczone fotografie wielokrotnie wywołają z głębi ludzkiej pamięci znajome twarze
i miejsca...

Tę obszerną, prawie 500-stronicową publikację o wyjątkowej szacie graficznej wzbogaca indeks osobowy, zawierający 1032 nazwiska i niewątpliwie ułatwiający czytelnikowi poruszanie się po rozległym tekście oraz 3 aneksy z wykazami prezesów i naczelników, członków straży oraz składów osobowych poszczególnych zarządów OSP Milanówek na przestrzeni lat jej działalności. Ich opracowanie wymagało scalenia wielu szczątkowych i rozproszonych w dokumentach informacji.
„Ilustrowane dzieje.." ukazują nie tylko obraz milanowskiej OSP, lecz też przywołują istotne uniwersalne wartości, którym służą strażacy: bezinteresowność, ofiarność, odwagę, umiejętność niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, odpowiedzialność. Ten aspekt moralny strażackiej służby daje obraz ponadczasowego wymiaru „strażackiego etosu".

Autor: Maria Smoleń
Korekta: Teresa Wiącek

Opracowanie graficzne:
Dawid Puszcz
Gabriela Pawłowska
Małgorzata Pawłowska
Konrad Lipiński

Wydawca: Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej
Rok wydania: Milanówek, 2011

Jedna ze stron albumuPunkty sprzedaży książki:
- Księgarnia, ul. Kościuszki 20, Milanówek
- Księgarnia, ul. Warszawska 25A, Milanówek
- Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej

Maria Smoleń


2011-11-06 16:10:13 | drukuj
Msze św. i nabożeństwa
Niedziela:
7.00, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 18.00
Dni powszednie:
7.00, 8.00, 18.00
Nabożeństwa>>
Kancelaria Parafialna
ul. Kościuszki 41
05-822 Milanówek
tel.: 022 758 35 42
więcej informacji>>
Biblioteka Parafialna
Polecamy

poprzednie zamknij następne